[ความเป็นมา][วัตถุประสงค์][เป้าหมาย][รูปแบบ][แผนผังการให้บริการ]

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ

วันที่ 29 เมษายน 2557 พิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ดำเนินการใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดหนองหว้า อำเภอเมืองเพชรบุรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพร และกล่าวเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นายมณเฑียร ทองนิตย์) กล่าวต้อนรับ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) กล่าวรายงาน และในจังหวัดกำแพงเพชร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพร และกล่าวเปิดงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร (นายสุรพล วาณิชเสนี) กล่าวต้อนรับ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม (นายสุรพล จารุพงศ์) กล่าวรายงาน   รายละเอียดรายละเอียดภารกิจ

ภารกิจทั้งหมดรายละเอียดภารกิจ
 
แผนการเปิดให้บริการคลินิก
คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้
รายงานสรุปผลการให้บริการ
รายงานผลดำเนินงาน 77 จังหวัด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ปีงบประมาณ