[ความเป็นมา][วัตถุประสงค์][เป้าหมาย][รูปแบบ][แผนผังการให้บริการ]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานในสังกัด จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยให้บริการเกษตรกรพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพร และกล่าวเปิดงาน ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี มุ่งเน้นให้บริการแก้ไขปัญหาและให้ความรู้ด้านการเกษตรอย่างรวดเร็วครบถ้วน และตามความต้องการของเกษตรกร สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการทางการเกษตรในรูปแบบคลินิกเกษตรเลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกเครื่องจักรกล และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรมและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก   รายละเอียดรายละเอียดภารกิจ

ภารกิจทั้งหมดรายละเอียดภารกิจ
 
แผนการเปิดให้บริการคลินิก
คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้
รายงานสรุปผลการให้บริการ
รายงานผลดำเนินงาน 77 จังหวัด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ปีงบประมาณ