[ความเป็นมา][วัตถุประสงค์][เป้าหมาย][รูปแบบ][แผนผังการให้บริการ]

คลินิกใหญ่ระดับประเทศที่เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28ก.ค.55 ณ บริเวณสหกรณ์แห่งประเทศไทย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2555 โดยรมว.เกษตรฯ(นายธีระ วงษ์สมุทร) เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรฯและเปิดงาน มีการถ่ายทอดสดทางช่องNBTและเชื่อมสัญญานไปอีก 3 จุดที่เป็นจังหวัดตัวแทนภูมิภาคที่เปิดงานพร้อมกันได้แก่ ขอนแก่น ระยอง และกระบี่   รายละเอียดรายละเอียดภารกิจ

ภารกิจทั้งหมดรายละเอียดภารกิจ
 
ดูรายละเอียด

การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น

30/07/2555
แผนการเปิดให้บริการคลินิก
คลินิกที่จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้
รายงานสรุปผลการให้บริการ
รายงานผลดำเนินงาน 77 จังหวัด
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ปีงบประมาณ