ตารางกำหนดการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด [ประจำเดือนธันวาคม]
 
 

เปิดคลินิกครั้งที่ อำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปี จุดดำเนินการ หมายเหตุ คลินิก การกระทำ
01 พระพรหม นครศรีธรรมราช 13/12/2561 ที่ว่าการอำเภอพระพรหม ตามแผนจังหวัดปกติ รอการอนุมัติ
ดูรายละเอียด
01 กระบุรี ระนอง 14/12/2561 โรงเรียน ตชด. (เก่า) หมู่ที่ 9 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง คลินิกปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอการเปิดคลินิก
ดูรายละเอียด
03 ภูกระดึง เลย 19/12/2561 โรงเรียนบ้านนาน้อย ม.7 บ.นาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย คลินิกเกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ รอการอนุมัติ
ดูรายละเอียด
03 เมืองสงขลา สงขลา 20/12/2561 วัดสามกอง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จัดสนับสนุนตามแผนโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ จังหวัดสงขลา รอการอนุมัติ
ดูรายละเอียด
หน้า : 1

กลับหน้าแรก

ชุดติดตั้งเพื่อแก้ไขการทำงานของระบบ Offline [Download] [วิธีการติดตั้ง] (19 กรกฏาคม 2550)