ตารางกำหนดการปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัด [ประจำเดือนตุลาคม]
 
 

เปิดคลินิกครั้งที่ อำเภอ จังหวัด วัน/เดือน/ปี จุดดำเนินการ หมายเหตุ คลินิก การกระทำ
01 ท่าลี่ เลย 10/10/2561 โรงเรียนบ้านน้ำแคม ม.1 บ.น้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย คลินิกเกษตรฯ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ รอการอนุมัติ
ดูรายละเอียด
หน้า : 1

กลับหน้าแรก

ชุดติดตั้งเพื่อแก้ไขการทำงานของระบบ Offline [Download] [วิธีการติดตั้ง] (19 กรกฏาคม 2550)